Potvrda kvalitete

Omega Veritas

Kao prvi brand lososovog ulja na svijetu, autentičnost branda OmegaMarineForte+ je sad potvrdio i Omega Veritas kroz neovisni test autentičnosti koji je provela treća strana. Brand stoga može isticati simbol Omega Veritas-a kao dokaz razine i autentičnosti lososovog ulja u našem proizvodu OmegaMarineForte+.

OmegaVeritas pruža laboratorijske usluge za testiranje autentičnosti omega-3 ulja morskog porijekla. Tehnologija testiranja, koju je inicijalno razvila norveška istraživačka organizacija SINTEF, temelji se na dokazanim NMR (nuklearna magnetska rezonanca) i GC (green&clean) tehnologijama u kombinaciji s jakom bazom podataka i analitičkim algoritmima. OmegaVeritas je u stanju potvrditi morske vrste i regiju porijekla kroz kvalitetno provjerene protokole uzimanja uzorka. Sa sjedištem u Moldeu, u Norveškoj, OmegaVeritas pruža svjetskom tržištu neovisnu verifikaciju treće strane kako bi ispunili zahtjeve kupaca za održivim omega-3 bez primjesa.

Saznajte više o OmegaVeritas

Verified-logo-marine-source-300x295

Potvrda visoke kvalitete

Njemačka radna skupina – Arbeitskreis Omega-3 e.V. – preuzela je na sebe zadatak da informira javnost, stručnjake i medije o važnosti Omega-3 masnih kiselina za zdravlje. Ovo se odvija na temelju postojećih znanstvenih saznanja.

Arbeitskreis Omega-3 promiče razmjenu i diskusiju među znanstvenicima. Rade i s proizvođačima hrane kako bi se razvili i promicali proizvodi koji su bogati u Omega-3 masnim kiselinama i istovremeno se dobro uklapaju u koncept zdrave prehrane. Proizvodi koji zadovoljavaju ove uvjete mogu dobiti pečat Arbeitskreis Omega-3.

Mi u Natural Pharmaceuticals-u smo ponosni što svi naši proizvodi zadovoljavaju te uvjete i mogu nositi potvrdu kvalitete od njemačkog Arbeitskreis Omega-3.

Saznajte više o Arbeitskreis Omega-3

Geprüft logo