Nasze rynki

Obecnie sprzedajemy nasze produkty na następujących rynkach:

Węgry – www.omegamarine.hu

Litwa – www.omegamarine.lt

Łotwa – www.omegamarine.lv

Polska – www.natural.pl

Estonia – www.omegamarine.ee

Ukraina – www.omegamarineforte.ua

Chorwacja – www.omegamarine.hr

Rumunia – www.omegamarine.ro

Dostępne wkrótce:

Słowenia

Nasze biuro na Litwie

Nasze biuro w Polsce

Nasze biuro w Estonii

Nasze biuro na Węgrzech

Nasze biuro w Niemczech