Społeczna odpowiedzialność firmy

Społeczna odpowiedzialność Natural Pharmaceuticals jest zbudowana na naszej wizji i wierze w to, że można zmieniać świat na lepsze. Opiera się na podstawowej działalności firmy oraz oczekiwaniach jej klientów, pracowników, właścicieli jak również podstawowych wartościach i kulturze pracy.

Jesteśmy przekonani, że takie podejście zbuduje wśród naszych klientów zaufanie, stworzy dla nich i Grupy Natural Pharmaceuticals wartość, a także umożliwi nam wniesienie takiego wkładu, który będzie widoczny w codziennym życiu. Chcemy pomóc w edukowaniu ludzi w zakresie prowadzenia i rozumienia znaczenia zdrowego trybu życia. a także nieść pomoc innym. Dlatego też postanowiliśmy wesprzeć poniższe inicjatywy:

UNICEF

W niektórych krajach gdzie działa nasza firma postanowiliśmy wesprzeć UNICEF poprzez przekazanie środków w imieniu naszych klientów. Ma to na celu pomoc tej organizacji w pracy jaką jest zapewnienie dzieciom lepszego życia w częściach świata, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Wierzymy, że w ten sposób możemy naprawdę zmieniać życie dzieci.

5-01_2 logo_firmy_2014

AED

W obecnych czasach nasz styl życia ulega ciągłym zmianom. Dlatego wierzymy, że informowanie i edukowanie opinii publicznej w zakresie ważności i sposobu użycia urządzeń AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) może pomóc w naszym codziennym życiu. Dodatkowo, istotne jest, aby edukować ludzi w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Obie te rzeczy pomogą nam poprawić poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych i będą miały pozytywny wpływ na działania mające na celu ratowanie ludzkiego życia.

Dlatego też, Natural Pharmaceuticals przekazuje urządzenia AED do wybranych miejsc, gdzie mogą być wykorzystywane przez jak największą liczbę osób w krajach, w których firma prowadzi działalność.

Dotychczas przekazaliśmy 6 defibrylatorów AED i będziemy kontynuować naszą misję, aby udostępnić jak największą liczbę tych urządzeń ratujących ludzkie życie.

AED2