Znak wysokiej jakości

Znak wysokiej jakości

Niemiecka grupa robocza – Arbeitskreis Omega-3 e. V. – stawia sobie za cel informowanie opinii publicznej, ekspertów i mediów o znaczeniu kwasów tłuszczowych Omega-3 dla zdrowia. Odbywa się to w oparciu o obecną wiedzę naukową.

Arbeitskreis Omega-3 promuje wymianę informacji i debatę wśród naukowców. Pracuje również z producentami żywności, aby rozwijać i propagować produkty bogate w kwasy tłuszczowe Omega-3, wpisując się jednocześnie w koncepcję zdrowego żywienia. Produkty, które spełniają te wymogi mogą zostać opatrzone znakiem Arbeitskreis Omega-3.
W Natural Pharmaceuticals jesteśmy dumni z tego, że wszystkie nasze produkty spełniają wymogi i opatrzone są znakiem jakości niemieckiej Arbeitskreis Omega-3.

Dowiedź się więcej informacji na temat Arbeitskreis Omega-3

Arbeitskreis Omega-3